Energetický audit

V souvislosti se zateplováním budov jsme již několikrát pro klienta zpracovali energetický audit, který podává jasnou analýzu týkající se spotřeby energie
a navrhuje prokazatelná energeticky úsporná opatření.

Od 1. 1. 2013 je energetický posudek v novele zákona 406/2000. Sb o hospodaření energií a popsán v provádějící vyhlášce.

Navštivte také