Energetický posudek

Energetický posudek vychází z energetického auditu. V energetickém posudku je obsah směřován ke konkrétním potřebám zákazníka. Energetický posudek bývá spojován
s investičními záměry a úsporou nákladů.

Jasně sdělí zákazníkovi, zda zvolená opatření mají význam z titulu investic (solární kolektor, tepelné čerpadlo). Pomůže při rozhodování realizace nízkoenergetického,
pasivního nebo „nulového“ domu. U každé investice sdělíme klientovi očekávanou návratnost finančních prostředků.

Navštivte také