Projektová dokumentace

Projektová dokumentace je zhotovována v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon a vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v několika úrovních:

  • dokumentace investičního záměru
  • dokumentace pro stavební řízení
  • dokumentace pro provedení staveb
  • dokumentace skutečného provedení

Projekční činnost firmy ING-CZECH klade zejména důraz na zlepšování tepelně izolačních vlastností rekonstruovaných budov a novostaveb.Energetické výpočty

Energetický audit zajišťujeme vypracování energetického auditu nutného k dotačním programům Panel a Zelená úsporám, jehož nedílnou součástí je návrh optimální realizace pro dosažení energetických úspor objektu.

Průkaz energetické náročnosti budov je nedílnou součástí dokumentace potřebné
pro vyřízení stavebních povolení na revitalizace domů a jeho obsahem je hodnocení budovy z hlediska všech energií do budovy vstupujících (vytápění, chlazení, ohřev teplé vody, větrání, osvětlení). Výpočet pro program Zelená úsporám výpočet energetických úspor a energetické náročnosti budovy, který je základem pro zařazení realizace do příslušné kategorie určující výši státní dotace.

Navštivte také