Reference

Revitalizace bytového domu
Poříčí 41, Náplavka 8, 10, 12, Brno

Popis stavby:

zateplení fasády bytového domu, nová omítka nástavby, izolace soklové části, částečná výměna výplní otvorů, klempířské práce, okapový chodník, dodávka bleskosvodu včetně revize

Rok:

2015

Reference v PDF

Reference

Půdní vestavba bytové jednotky č. 9
Merhautova 152, Brno

Popis stavby:

půdní vestavba bytu do podkroví stávajícího bytového domu, přeložení střešní krytiny, hromosvod a klempířské práce na střeše, svislé a vodorovné konstrukce nových bytů, výplně otvorů, fasáda nadstavby včetně zateplení

Rok:

2015

Reference v PDF

Reference

Regenerace panelového domu
Opálkova 14, Brno - Bystrc

Popis stavby:

zateplení fasády bytového domu, zateplení stropu suterénu, rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení a instalace nových ventilačních turbín Lomanco®, sanace balkonů, klempířské práce, keramické dlažby a soklíky, okapový chodník

Rok:

2015

Reference v PDF

Reference

Revitalizace bytového domu
Dobrovského 13, Brno

Popis stavby:

zateplení zadní fasády bytového domu, zateplení stropu suterénu, sanace balkonů, dodávka a montáž nového zábradlí balkónů, částečná výměna výplní otvorů zadní fasády včetně výměny vstupních dveří na zahradu, klempířské práce, keramické dlažby a soklíky na balkonech a ve společných prostorách, dodávka bleskosvodu včetně revize, oprava elektroinstalace, rozvodů vnitřní kanalizace, vodovodu a plynovodu, rekonstrukce sklepních prostor včetně sklepních kójí, výměna vchodových dveří do bytů

Rok:

2015

Reference v PDF

Reference

Revitalizace bytového domu
Polní 2,4, Ivančice

Popis stavby:

zateplení fasády bytového domu, nátěr předsazených betonových lodžií, zateplení stropu suterénu, sanace lodžií včetně hydroizolace, výměna výplní otvorů, klempířské práce, keramické dlažby a soklíky, okapový chodník, dodávka bleskosvodu včetně revize

Rok:

2015

Reference v PDF

Reference

Revitalizace bytového domu
Bělohorská 95, Brno

Popis stavby:

zateplení fasády bytového domu, zateplení stropu suterénu, rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení, sanace lodžií, ocelové konstrukce zábradlí lodžií včetně zasklení výplní Connex®, výměna vstupních dveří, částečná výměna oken, klempířské práce, keramické dlažby, okapový chodník,
dodávka bleskosvodu včetně revize

Rok:

2015

Reference v PDF

Reference

Zateplení zděného bytového domu
Merhautova 123, Brno

Popis stavby:

zateplení fasády bytového domu, zateplení podlahy půdních prostor, dodávka a montáž nového zábradlí balkónů s výplní Connex®, výměna výplní otvorů, vstupních dveří a výkladců obchodu v 1. NP, klempířské práce, sanace balkónových desek, keramické dlažby a soklíky, dodávka bleskosvodu včetně revize

Rok:

2014

Reference v PDF

Reference

Regenerace bytového domu
Arménská 5, Brno

Popis stavby:

zateplení fasády bytového domu, zateplení stropu suterénu, rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení, dodávka a montáž nového zábradlí balkónů (žárově pozinkovaná konstrukce) s výplní z bezpečnostního skla Connex®, klempířské práce, malby, keramické dlažby a soklíky, oprava hromosvodu, kompletní rekonstrukce vstupního přístřešku, schodiště a rampy

Rok:

2014

Reference v PDF

Reference

Regenerace bytového domu
Cihlářská 16, Brno

Popis stavby:

zateplení uliční fasády bytového domu, sanace lodžií, ocelové konstrukce zábradlí balkónů včetně výplně pletivem, klempířské práce, nátěry, keramické dlažby a soklíky

Rok:

2014

Reference v PDF

Reference

Zateplení štítů domu
Rerychova 10–12, Brno

Popis stavby:

zateplení obou štítů panelového domu, klempířské práce, dodávka a montáž budek pro netopýry

Rok:

2014

Reference v PDF

Reference

Zateplení fasády bytového domu
Bochořákova 11, Brno

Popis stavby:

zateplení fasády bytového domu, klempířské práce

Rok:

2014

Reference v PDF

Reference

Opravy domu
Brožíkova 14, Brno

Popis stavby:

zateplení fasády bytového domu, rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení, sanace lodžií, dodávka a montáž nového zábradlí systému AluPlus® vč. zasklení balkónů, výměna vstupních dveří, částečná výměna oken, klempířské práce, malby, nátěry, keramické dlažby a okapový chodník, dodávka bleskosvodu včetně revize, oprava elektroinstalace

Rok:

2014

Reference v PDF

Reference

Oprava bytového domu
Kopečná 27, Brno – dvorní fasáda, dvorek

Popis stavby:

zateplení dvorní fasády bytového domu, nové zastřešení zadního vstupu, výměna zadních vstupních dveří, klempířské práce, vydláždění plochy dvorku, lodžiové sušáky

Rok:

2014

Reference v PDF

Reference

Rekonstrukce bytového domu
Holandská 2477–81, Kladno

Popis stavby:

zateplení fasády bytového domu, rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení, sanace lodžií, klempířské práce, keramické dlažby a soklíky, okapový chodník, výmalba schodišťových prostor, oprava osvětlení

Rok:

2014

Reference v PDF

Reference

Oprava pláště domu
Bezručova 5, Brno

Popis stavby:

oprava historické fasády bytového domu včetně nového nátěru, oprava a doplnění balustrády, vytvoření bosáží soklové části, šambrán, remodelace spodní římsy, klempířské práce

Rok:

2014

Reference v PDF

Reference

Zateplení bytového domu
Arménská 17, Brno

Popis stavby:

zateplení fasády panelového domu, zateplení stropu suterénu, rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení, dodávka a montáž nového zábradlí balkónů (žárově pozinkovaná konstrukce) s výplní z bezpečnostního skla Connex®, výměna zadních vstupních dveří, částečná výměna výplní otvorů v bytech, klempířské práce, malby, nátěry, keramické dlažby a soklíky, oprava hromosvodu, vyregulování otopné soustavy (včetně projektu)

Rok:

2014

Reference v PDF

Reference

Revitalizace bytového domu
Okružní 45, 47, 49, 51, 53, Blansko

Popis stavby:

zateplení fasády bytového domu,
dodávka a montáž nového zábradlí balkónů (povrchová úprava Komaxit, výplň z bezpečnostního skla Connex®), nové přístřešky nad balkóny v nejvyšším patře, částečná výměna výplní otvorů, klempířské práce, nátěry, keramické dlažby a soklíky (úprava nášlapných vrstev balkonů), sanace vlhkosti zdiva (nová hydroizolace a okapový chodník kolem celé budovy)

Rok:

2014

Reference v PDF

Reference

Oprava bytového domu
Renneská 33–43, Brno

Popis stavby:

zateplení fasády panelového domu, zateplení části stropu suterénu, výměna výlezů na střechu, dodání nových samotížných hlavic vzduchotechniky, oprava stávajících zavěšených balkónů: snesení balkónů, nová povrchová úprava–pískování, nové podlahy z gumové pryže, prodloužení kotev z důvodu provedení zateplení fasády, znovuosazení balkónů na fasádu; výměna předních i zadních vstupních dveří ve všech vchodech

Rok:

2014

Reference v PDF

Reference

Administrativní centrum „City WEST“
objekt C1, B1 a C2, Bessemerova ul., Praha

Popis stavby:

kompletní dodávka a montáž kontaktního zateplovacího systému

Rok:

2014

Reference v PDF

Reference

Opravy domu
Antonína Macka 7, Brno

Popis stavby:

zateplení fasády bytového domu, výměna výplní otvorů (lodžiové stěny, plastová okna a dveře), klempířské práce, malby, nátěry, keramické dlažby a soklíky, okapový chodník včetně svislé hydroizolace, dodávka bleskosvodu včetně revize, oprava elektroinstalace, rozvodů plynu, vodovodu a zdravotně-technických instalací, rekonstrukce zádveří a další opravy společných prostor, přístavba osobního výtahu k dvornímu průčelí

Rok:

2013

Reference v PDF

Reference

Revitalizace bytového domu
Pekařská 4, Blansko

Popis stavby:

zateplení fasády panelového domu, zateplení stropu suterénu, rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení, dodávka a montáž nového zábradlí balkónů(žárově pozinkovaná konstrukce) s výplní z bezpečnostního skla Connex®, klempířské práce, malby, nátěry, oprava podlah balkónů a vstupu (keramické dlažby a soklíky), okapový chodník, dodávka bleskosvodu včetně revize

Rok:

2013

Reference v PDF

Reference

Revitalizace bytového domu
Pekařská 6, Blansko

Popis stavby:

zateplení fasády panelového domu, zateplení stropu suterénu, rekonstrukce střešního pláštì včetně zateplení, sanace balkonů, klempířské práce, malby, nátěry, keramické dlažby a soklíky, dodávka bleskosvodu včetně revize, statické zajištění zdí systémem HELIFIX® (dodatečně vkládaná šroubovicová nerezová výztuž)

Rok:

2013

Reference v PDF

Reference

Regenerace bytového domu
Družstevní 5, 6, Brno

Popis stavby:

zateplení fasády bytového domu, oprava balkónů (nátěr a vyspravení spodků balkónů, odebrání a zpětné zavaření zábradlí vč. zatmelení, nové výplně zábradlí z desek Cetris, nové soklíky a stříšky nad balkóny lakovaný pozink), výměna schodišťových oken, klempířské práce, úprava bleskosvodu

Rok:

2013

Reference v PDF

Reference

Stavební úpravy bytového domu
Fryčajova 131–133, Brno - Obřany

Popis stavby:

zateplení fasády bytového domu, dodávka a montáž nového zábradlí balkónů (žárově pozinkovaná konstrukce) s výplní z bezpečnostního skla Connex® a nových sušáků na prádlo, klempířské práce, prodloužení balkónů a jejich oprava: sanace balkónových desek, nová keramická dlažba a soklíky, překotvení stávajících ochranných stříšek na balkóny.

Rok:

2013

Reference v PDF

Reference

Opravy domu
Kachlíkova 1, Brno

Popis stavby:

zateplení fasády panelového domu, zateplení stropu suterénu, kompletní dodávka nové valbové střechy Lindab® a instalace nových ventilačních turbín Lomanco®, montáž betonových lodžií včetně zasklení systémem AluVista®, výměna výplní otvorů (vstupní dveře, okna, balkónové sestavy), klempířské práce, malby, nátěry, oprava podlah lodžií, keramické dlažby a soklíky, okapový chodník, dodávka bleskosvodu včetně revize

Rok:

2013

Reference v PDF

Reference

Opravy domu
Ukrajinská 27, Brno

Popis stavby:

zateplení fasády panelového domu, zateplení stropu suterénu, rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení, dodávka a montáž nového zábradlí lodžií systém AluPlus® vč. zasklení některých lodžií, částečná výměna výplní otvorů, klempířské práce, malby, nátěry, keramické dlažby a soklíky, oprava hydroizolace soklu a okapového chodníku, dodávka bleskosvodu včetně revize, vyregulování centrální otopné soustavy

Rok:

2013

Reference v PDF

Reference

Revitalizace bytového domu
Třískalova 7, Brno

Popis stavby:

zateplení fasády panelového domu, zateplení vnitřní (část suterénu), rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení, ocelové konstrukce lodžií včetně zasklení výplní Connex®, výměna vstupních dveří včetně nového zvonkového tabla, částečná výměna oken, klempířské práce, nátěry, keramické dlažby a soklíky, okapový chodník, dodávka bleskosvodu včetně revize, sanační práce u severní strany objektu

Rok:

2013

Reference v PDF

Reference

Revitalizace bytového domu
Třískalova 24, Brno

Popis stavby:

zateplení fasády panelového domu, zateplení stropu suterénu, rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení, ocelové konstrukce lodžií včetně zasklení výplní Connex®, výměna vstupních dveří, částečná výměna oken, klempířské práce, keramické dlažby a soklíky, okapový chodník a oprava hydroizolace, dodávka bleskosvodu včetně revize

Rok:

2013

Reference v PDF

Reference

Přestavba domu
Vranovská 90, Brno

Popis stavby:

půdní vestavba tří bytů do stávajícího podkroví bytového domu, nová střešní krytina, hromosvod a klempířské práce na střeše, fasáda nadstavby včetně zateplení, svislé a vodorovné konstrukce nových bytů, výplně otvorů, podlahy, dlažby a obklady, malby a nátěry, vnitřní kanalizace, vodovod, zařizovací předměty, vytápění, plynofikace, vnitřní elektroinstalace

Rok:

2013

Reference v PDF

Reference

Revitalizace bytového domu
Třískalova 16, Brno

Popis stavby:

zateplení fasády panelového domu, zateplení stropu suterénu, rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení, ocelové konstrukce lodžií včetně zasklení výplní Connex®, výměna vstupních dveří, částečná výměna oken, klempířské práce, nátěry, keramické dlažby a soklíky, okapový chodník, dodávka bleskosvodu včetně revize, oprava vstupního schodiště

Rok:

2013

Reference v PDF

Reference

Revitalizace bytového domu
Třískalova 5, Brno

Popis stavby:

zateplení fasády panelového domu, zateplení stropu suterénu, rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení, ocelové konstrukce lodžií včetně zasklení výplní Connex®, výměna vstupních dveří, částečná výměna oken, klempířské práce, nátěry, keramické dlažby a soklíky, okapový chodník, dodávka bleskosvodu včetně revize

Rok:

2013

Reference v PDF

Reference

Revitalizace bytového domu
Třískalova 3, Brno

Popis stavby:

zateplení fasády panelového domu, zateplení vnitřní (část suterénu), rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení, ocelové konstrukce lodžií včetně zasklení výplní Connex®, výměna vstupních dveří, částečná výměna oken, klempířské práce, keramické dlažby a soklíky, okapový chodník, dodávka bleskosvodu včetně revize

Rok:

2013

Reference v PDF

Reference

Stavební úpravy BD
Kamnářská 5, Blansko

Popis stavby:

Zateplení fasády panelového domu, dodávka a montáž nového zábradlí balkónů, klempířské práce, keramické dlažby a soklíky.

Rok:

2012

Reference v PDF

Reference

Zateplení rodinného domu
Dolní Loučky č. p. 244

Popis stavby:

Zateplení fasády rodinného domu, zateplení stropu sklepa, klempířské práce.

Rok:

2012

Reference v PDF

Reference

Regenerace bytového domu
Bochořákova 1, Brno-Žabovřesky

Popis stavby:

kompletní zateplení fasády panelového domu, zateplení stropu suterénu, částečná výměna oken, klempířské práce, malby, dodávka bleskosvodu včetně revize

Rok:

2012

Reference v PDF

Reference

Oprava a modernizace bytového domu
Absolonova 83, 85, Brno-Komín

Popis stavby:

zateplení fasády panelového domu, dodávka a montáž nového zábradlí lodžií, výměna vstupních dveří, klempířské práce, keramické dlažby a soklíky, úprava bleskosvodu

Rok:

2012

Reference v PDF

Reference

Rekonstrukce bytového domu
Poslušného 2705/5, Brno-Líšeň

Popis stavby:

zateplení fasády bytového domu, rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení, dodávka a montáž nového zábradlí balkónů, montáž nových střešních oken Velux®, klempířské práce, rekonstrukce podlah balkónů, dodávka bleskosvodu včetně revize

Rok:

2012

Reference v PDF

Reference

Regenerace bytového domu
Záhumenice 25, Brno-Horní Heršpice

Popis stavby:

zateplení fasády bytového domu, zateplení stropu suterénu, rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení, dodávka a montáž nového zábradlí lodžií s výplní Connex®, výměna vstupní stěny, klempířské práce, dodávka bleskosvodu včetně revize

Rok:

2012

Reference v PDF

Reference

Rekonstrukce bytového domu
Údolní 38, Brno-střed

Popis stavby:

oprava vnějších omítek, oprava zdobných prvků a říms, oprava a zateplení dvorní fasády a světlíku, dodávka a montáž nového zábradlí, repase vnitřních dveří, klempířské práce, nátěry, oprava maleb, keramické dlažby a soklíky na chodbě, dodávka bleskosvodu včetně revize

Rok:

2012

Reference v PDF

Reference

Zateplení zadní strany a štítů domu
Fleischnerova 9, 11, 13, Brno-Bystrc

Popis stavby:

zateplení fasády panelového domu, výměna oken, balkónových sestav a dveří, klempířské práce, keramické dlažby a obklady, okapový chodník, dodávka bleskosvodu včetně revize, nové balkónové sušáky na prádlo

Rok:

2012

Reference v PDF

Reference

Revitalizace panelových domů
Kamnářská 7, 9, 11, 13, 15, 17 v Blansku

Popis stavby:

zateplení fasády panelového domu, částečné zateplení stropu přízemí, rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení, dodávka a montáž nového zábradlí lodžií s výplní Connex®, výměna oken, balkónových sestav a vstupních sestav, klempířské práce, malby, keramické dlažby a soklíky, okapový chodník, dodávka bleskosvodu včetně revize

Rok:

2012

Reference v PDF

Reference

Zateplení bytového domu
Dolní 8–24, Prostějov

Popis stavby:

zateplení fasády bytového domu, podhled balkonů z desek Cetris®, ocelové konstrukce balkónů včetně zasklení výplní Connex®, klempířské práce, keramické dlažby a soklíky, okapový chodník

Rok:

2012

Reference v PDF

Reference

Udržovací práce na bytovém domě
Komenského 597, Modřice

Popis stavby:

oprava omítky fasády včetně nátěru, dodávka a montáž nového zábradlí lodžií s výplní Connex®, nové balkónové podlahy včetně keramické dlažby a soklíků

Rok:

2012

Reference v PDF

Reference

Regenerace bytového domu
Helfertova 42, Brno-sever

Popis stavby:

oprava omítky fasády včetně nátěru, rekonstrukce střechy včetně výměny krytiny, montáž střešního okna, použití stavebního výtahu, nové ocelové konstrukce lodžií, klempířské práce, dodávka bleskosvodu včetně revize

Rok:

2012

Reference v PDF

Reference

Oprava bytového domu
Chodská 19 g,h,i, Brno-Královo Pole

Popis stavby:

zateplení fasády bytového domu, zateplení stropu suterénu, rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení, montáž betonových lodžií včetně nátěru, výměna vstupních dveří, klempířské práce, malby, keramické dlažby a soklíky, okapový chodník, dodávka bleskosvodu včetně revize, nový výtah včetně opláštění

Rok:

2012

Reference v PDF

Reference

Revitalizace bytového domu
Běly Pažoutové 18–22, Brno-Komín

Popis stavby:

kompletní zateplení fasády panelového domu, zateplení stropu suterénu, dodávka a montáž nového zábradlí lodžií s výplní Connex®, klempířské práce, malby, nátěry, přeložení bleskosvodu včetně revize

Rok:

2011

Reference v PDF

Reference

Rekonstrukce bytového domu
Mánesova 21, 23, 25, Boskovice

Popis stavby:

kompletní zateplení fasády panelového domu, rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení a instalace nových ventilačních turbín Lomanco®, dodávka a montáž nového zábradlí lodžií s výplní Connex®, částečná výměna výplní otvorů, klempířské práce, malby, keramické dlažby a soklíky, dodávka bleskosvodu včetně revize

Rok:

2011

Reference v PDF

Reference

Regenerace panelového domu
Vondrákova 14, 16, Brno-Bystrc

Popis stavby:

kompletní zateplení fasády panelového domu, zateplení stropu suterénu, rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení, výměna vstupní stěny, klempířské práce, malby, nátěry, keramický obklad soklu, oprava okapového chodníku, dodávka bleskosvodu včetně revize

Rok:

2011

Reference v PDF

Reference

Rekonstrukce domu
Francouzská 97, Brno-Zábrdovice

Popis stavby:

kompletní zateplení fasády domu, rekonstrukce střešního pláště, klempířské práce

Rok:

2011

Reference v PDF

Reference

Stavební úpravy bytového domu
Rybářská 10, Brno-střed

Popis stavby:

kompletní zateplení fasády bytového domu, zateplení stropu suterénu a stropu nejvyššího podlaží, výměna všech dveří ve fasádě, výměna všech oken včetně příslušenství a výloh, klempířské práce, malby, nátěry, nové obklady a dlažby v koupelnách, zařizovací předměty, generální oprava elektroinstalace a bytových zvonků, generální oprava rozvodů vody, vnitřní kanalizace (ležaté i svislé), vnitřního plynovodu, oprava pavlačí a rekonstrukce sklepních prostor, venkovní úpravy

Rok:

2011

Reference v PDF

Reference

Regenerace panelového domu
Valouškova 6, Brno-Bystrc

Popis stavby:

zateplení fasády panelového domu systémem Caparol, rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení, částečná výměna výplní otvorů, klempířské práce, dodávka bleskosvodu včetně revize, nové žulové schody

Rok:

2011

Reference v PDF

Reference

Rekonstrukce fasády panelového domu
Vondrákova 30,32, Brno-Bystrc

Popis stavby:

zateplení fasády panelového domu, rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení, montáž betonových lodžií včetně nátěru, výměna vstupní stěny, klempířské práce, okapový chodník, dodávka bleskosvodu včetně revize

Rok:

2011

Reference v PDF

Reference

Oprava a modernizace bytového domu
Ečerova 10, 12, 14, Brno-Bystrc

Popis stavby:

zateplení fasády panelového domu, rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení, montáž betonových lodžií včetně nátěru, výměna vstupních stěn, výměna sklepních oken, klempířské práce, malby, nátěry, keramické dlažby a soklíky, okapový chodník

Rok:

2011

Reference v PDF

Reference

Oprava fasády hangáru údržby a dílny
LZ Náměšť nad Oslavou

Popis stavby:

kompletní provedení opravy fasády budovy hangáru, klempířské práce

Rok:

2011

Reference v PDF

Reference

Revitalizace panelového domu
Horácké nám. 6,7, Brno-Řečkovice

Popis stavby:

zateplení fasády panelového domu, rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení, dodávka a montáž nového zábradlí lodžií systém AluPlus®, výměna oken, balkónových sestav a vstupních dveří, klempířské práce, malby, nátěry, dodávka bleskosvodu včetně revize, nové ventilační turbíny, vyregulování otopných těles

Rok:

2011

Reference v PDF

Reference

Regenerace panelového domu
Valouškova 4, Brno-Bystrc

Popis stavby:

zateplení fasády panelového domu, zateplení střešního pláště, montáž betonových lodžií včetně nátěru, částečná výměna výplní otvorů, dodávka vstupní sestavy včetně schránek, zvonkové tablo, klempířské práce, nátěry, keramické dlažby a soklíky, okapový chodník, dodávka bleskosvodu včetně revize

Rok:

2011

Reference v PDF

Reference

Regenerace panelového domu
Valouškova 2, Brno-Bystrc

Popis stavby:

zateplení fasády panelového domu, zateplení stropu suterénu, montáž betonových lodžií včetně nátěru, částečná výměna výplní, klempířské práce, nátěry, keramické dlažby a soklíky, okapový chodník, dodávka bleskosvodu včetně revize

Rok:

2011

Reference v PDF

Reference

Regenerace bytového domu
Příční 4, Brno-střed

Popis stavby:

zateplení fasády bytového domu, dodávka a montáž nového zábradlí, klempířské práce, oprava soklu, dodávka bleskosvodu včetně revize, oprava balkónových podlah

Rok:

2011

Reference v PDF

Reference

Rekonstrukce bytového domu
Gorkého 51, Brno-střed

Popis stavby:

zateplení fasády bytového domu, rekonstrukce střechy včetně výměny krytiny, sanace balkonů, klempířské práce, malby, nátěry, montáž osobního výtahu, rekonstrukce elektroinstalace společných prostorů včetně revize, rekonstrukce kanalizačních stoupaček, plynových přípojek a vodovodních stoupaček

Rok:

2011

Reference v PDF

Reference

Oprava bytového domu
Pekařská 37 / Kopečná 78, Brno-střed

Popis stavby:

oprava uliční fasády bytového domu, oprava podloubí, oprava a zateplení dvorní fasády, montáž výplní otvorů, klempířské práce, překotvení bleskosvodu, statické zajištění poruch bytového domu sponkováním

Rok:

2011

Reference v PDF

Reference

Zateplení a regenerace bytového domu
Tábor 42 a–d, Brno-Žabovřesky

Popis stavby:

zateplení fasády bytového domu, rekonstrukce střechy včetně výměny krytiny, sanace stávajících poškozených konstrukcí, montáž hliníkových zábradlí, sušáků, částečná výměna výplní otvorů, klempířské práce, malby, nátěry, keramické dlažby a obklady, okapový chodník, oprava chodníku v podloubí, dodávka bleskosvodu včetně revize

Rok:

2011

Reference v PDF

Reference

Revitalizace panelového domu
Jožky Jabůrkové 16, 18, Brno-Komín

Popis stavby:

zateplení fasády panelového domu, zateplení stropu suterénu, zastřešení lodžií, klempířské práce, nátěry, úprava komunikace se zámkovou dlažbou, oprava elektroinstalací, dodávka bleskosvodu včetně revize, úprava vnitřního vodovodu a kanalizace, oprava železobetonových lodžií

Rok:

2011

Reference v PDF

Reference

Regenerace panelového domu
Vondrákova 6,8, Brno-Bystrc

Popis stavby:

zateplení fasády panelového domu, zateplení stropu suterénu, rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení a instalace nových ventilačních turbín Lomanco®, klempířské práce, nátěry, okapový chodník, dodávka bleskosvodu včetně revize, repase vstupního schodiště

Rok:

2011

Reference v PDF

Reference

Stavební úpravy bytového domu
Ivana Olbrachta 21, Hodonín

Popis stavby:

zateplení fasády bytového domu, zateplení stropu suterénu, rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení, dodávka a montáž nového zábradlí lodžií s výplní Connex®, montáž výplní otvorů, klempířské práce, malby, oprava podlahy u vstupu, okapový chodník, dodávka bleskosvodu včetně revize

Rok:

2011

Reference v PDF

Reference

Regenerace panelového domu
Laštůvkova 1,3, Brno-Bystrc

Popis stavby:

zateplení fasády bytového domu, zateplení stropu suterénu, montáž betonových lodžií včetně nátěru, klempířské práce, malby, keramické dlažby a soklíky, okapový chodník, dodávka bleskosvodu včetně revize

Rok:

2011

Reference v PDF

Reference

Rekonstrukce bytového domu
Poslušného 2704/7, Brno-Líšeň

Popis stavby:

zateplení fasády bytového domu, rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení, dodávka a montáž nového zábradlí balkónů, montáž nových střešních oken Velux®, klempířské práce, rekonstrukce podlah balkónů, dodávka bleskosvodu včetně revize

Rok:

2011

Reference v PDF

Reference

Regenerace bytových domů
Horácké náměstí 8, 9, Brno - Řečkovice

Popis stavby:

kompletní zateplení fasády panelového domu, zateplení stropu suterénu, rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení a instalace nových ventilačních turbín Lomanco®, dodávka a montáž nového zábradlí lodžií s výplní Connex®, klempířské práce, malby, nátěry, keramické dlažby a soklíky, dodávka bleskosvodu včetně revize

Rok:

2011

Reference v PDF

Reference

Regenerace bytového domu
Oblá 61, 63, 65 a 67, Brno - Nový Lískovec

Popis stavby:

kompletní zateplení fasády panelového domu, rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení, dodávka a montáž nového zábradlí lodžií systém AluPlus®, částečná výměna oken, klempířské práce, nátěry, keramické dlažby a soklíky, okapový chodník, dodávka bleskosvodu včetně revize

Rok:

2011

Reference v PDF

Reference

Regenerace panelového domu
Novoměstská 5, Brno - Řečkovice

Popis stavby:

kompletní zateplení fasády panelového domu, zateplení stropu suterénu, rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení a instalace nových ventilačních turbín Lomanco®, kompletní výměna oken, vstupních dveří a prosklených stěn klempířské práce, malby, nátěry, keramické dlažby a soklíky, okapový chodník, dodávka bleskosvodu včetně revize

Rok:

2011

Reference v PDF

Reference

Regenerace bytového domu
Oderská 8, Brno-Starý Lískovec

Popis stavby:

kompletní zateplení fasády panelového domu, zateplení stropu suterénu, rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení a instalace nových ventilačních turbín Lomanco®, dodávka a montáž nového zábradlí lodžií s výplní Connex®, výměna oken, balkónových sestav a vstupních dveří, klempířské práce, malby, nátěry, keramické dlažby a soklíky, elektromontáže, dodávka bleskosvodu včetně revize, nové vstupní schodiště (mramorové stupnice)

Rok:

2011

Reference v PDF

Reference

Regenerace panelového domu
Souhrady 14, Brno-Bohunice

Popis stavby:

zateplení fasády panelového domu, zateplení stropu suterénu, rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení, dodávka a montáž nového zábradlí lodžií s výplní Connex®, klempířské práce, malby, keramické dlažby a soklíky, okapový chodník, dodávka bleskosvodu včetně revize

Rok:

2010

Reference v PDF

Reference

Rekonstrukce panelového domu
Záhumenice 23, Brno--Horní Heršpice

Popis stavby:

zateplení fasády panelového domu, klempířské práce, dodávka bleskosvodu včetně revize

Rok:

2010

Reference v PDF

Reference

Program KOMPLEX 2010
Havířov-Šumbark

Popis stavby:

zateplení fasády bytových domů, rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení, oprava schodišťového zábradlí, montáž výplní otvorů, klempířské práce, malby, nátěry, dodávka bleskosvodu včetně revize, oprava elektroinstalace

Rok:

2010

Reference v PDF

Reference

Rekonstrukce bytového domu
Gorkého 38, Brno-střed

Popis stavby:

zateplení fasády bytového domu, zateplení stropu suterénu, klempířské práce, dodávka bleskosvodu včetně revize

Rok:

2010

Reference v PDF

Reference

Rekonstrukce fasády bytového domu
Zborovská 4, Brno-Žabovřesky

Popis stavby:

oprava vnějších omítek, nátěr fasády, oprava zdobných prvků, klempířské práce, okapový chodník, dodávka bleskosvodu včetně revize

Rok:

2010

Reference v PDF

Reference

Rekonstrukce fasád dvorního traktu
Palackého třída 8 a 10, Brno-Královo Pole

Popis stavby:

svislé konstrukce a zateplení fasády dvorního traktu, montáž venkovního ocelového schodiště a zábradlí, repase mříží do oken, výměna oken a dveří, klempířské práce, malby, keramické dlažby a soklíky, dodávka bleskosvodu včetně revize

Rok:

2010

Reference v PDF

Reference

Oprava fasády bytového domu
Zahradníkova 12, Brno-střed

Popis stavby:

zateplení fasády bytového domu, klempířské práce, nové zvonkové tablo

Rok:

2010

Reference v PDF

Reference

Výměna balkónového zábradlí
Běloruská 12, Brno-Bohunice

Popis stavby:

reprofilace balkónových podest včetně nátěrů, montáž balkónových zábradlí včetně výplní, klempířské práce

Rok:

2010

Reference v PDF

Reference

Oprava fasády
Babičkova 4, Brno-sever

Popis stavby:

oprava fasády domu, klempířské práce

Rok:

2009

Reference v PDF

Reference

Rekonstrukce objektu na parcele 1450
Lelekovice

Popis stavby:

svislé a vodorovné konstrukce, montáž schodiště, zateplení fasády domu, zateplení stropu, montáž sedlové střechy včetně krytiny, dodávka výplní otvorů, okenní rolety, klempířské práce keramické dlažby a obklady, laminátová podlaha, rozvody elektřiny, dodávka trubního vedení, otopné tělesa, podlahové vytápění

Rok:

2009

Reference v PDF

Reference

Úprava půdního prostoru
RD Poděbradova 69, Brno-Královo Pole

Popis stavby:

svislé a vodorovné konstrukce, montáž sedlové střechy včetně krytiny a zateplení, montáž výplní otvorů, klempířské práce, malby, nátěry, keramické dlažby a obklady, laminátová podlaha, vnitřní a venkovní omítky

Rok:

2009

Reference v PDF

Reference

Regenerace panelového domu
Pod Knížecím 257, Neslovice

Popis stavby:

zateplení fasády panelového domu, sanace panelů, rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení, dodávka a montáž železobetonových lodžií, výměna oken, balkónových sestav a vstupních dveří, klempířské práce, nátěry, keramické dlažby a soklíky, dodávka bleskosvodu včetně revize

Rok:

2009

Reference v PDF

Reference

Regenerace panelového domu
Polní 7, 9, 11, Ivančice

Popis stavby:

zateplení fasády panelového domu, sanace betonových panelů, rekonstrukce střešního pláště včetně zateplení, výměna oken, balkónových sestav a vstupních dveří, klempířské práce, okapový chodník, dodávka bleskosvodu včetně revize, oprava elektroinstalací

Rok:

2009

Reference v PDF

Reference

Regenerace panelového domu
Čechova 1727/36, Velké Meziříčí

Popis stavby:

zateplení fasády bytového domu, zateplení stropu přízemí, generální rekonstrukce střešního pláště, zastřešení posledních balkonů, zámečnické práce, montáž výplní otvorů, klempířské práce, okapový chodník, dodávka bleskosvodu včetně revize, samočinné větrací turbíny

Rok:

2009

Reference v PDF

Reference

Regenerace panelového domu
Čechova 1726/34, Velké Meziříčí

Popis stavby:

zateplení fasády bytového domu, zateplení stropu přízemí, generální rekonstrukce střešního pláště, zastřešení posledních balkonů, zámečnické práce, montáž výplní otvorů, klempířské práce, okapový chodník, dodávka bleskosvodu včetně revize, samočinné větrací turbíny

Rok:

2009

Reference v PDF

Reference

Výměna vstupů bytových domů
Oblá 61 – 67, Brno-Nový Lískovec

Popis stavby:

montáž svislých konstrukcí, povrchová úprava stěn, dodávka a montáž vstupních sestav včetně schránek, zvonkové tablo

Rok:

2009

Reference v PDF