Stavební administrativa

V souvislosti s rekonstrukcemi a výstavbou budov máme dlouholeté zkušenosti s vyřízením všech nutných administrativních činností na základě plné moci potvrzené klientem:

  • Kompletace a zpětná kontrola dokumentace potřebných pro řízení u místního stavebního úřadu
  • Příprava a vyžádání stanovisek dotčených orgánů pro stavební a územní řízení
  • Sepsání žádosti s přípravou podkladů pro stavební nebo územní řízení a následné podání podkladů na místním úřadě

Je pro nás samozřejmostí, aby byl klient po celou dobu procesu informován o jednotlivých termínech nezbytných k zahájení stavebních prací. Pro klienty dále zajišťujeme tvorbu harmonogramu stavebních prací, zajistíme podklady a vedení kolaudačních řízení. U všech jednání se stavebním úřadem jsme plně k dispozici z důvodu kladného vyřízení
všech připomínek stavebního úřadu.

Energetické výpočty

Zajišťujeme vypracování energetického auditu nutného k dotačním programům
Panel a Zelená úsporám, jehož nedílnou součástí je návrh optimální realizace
pro dosažení energetických úspor objektu.

Navštivte také