Uložení stavebních odpadů

Chcete se rychle a efektivně zbavit veškerého stavebního odpadu? Využijte naše služby. Rádi pro vás zajistíme jeho recyklaci nebo jej uložíme na finální skládce. Naše překladiště se nachází v Brně, díky čemuž je snadno dostupné.

Pro jednotlivce i stavební firmy

Ohledně uložení stavebních odpadů se na nás mohou obrátit jednotlivci, ale i stavební firmy. Pro ty navíc nabízíme možnost uzavření dlouhodobé smlouvy pro ukládání odpadů. Samozřejmostí je pravidelná fakturace pro smluvené období.

Naše překladiště je plně přístupné v letním i zimním období. Neváhejte se na nás proto obrátit, kdykoliv to budete potřebovat.

Zajímají vás konkrétní ceny? Podívejte se na náš ceník

zobrazit ceník
Model ceníku ukládky odpadů 2022
Základní cena za ukládku rekultivačních odpadů Cena Jednotka DPH Celkem
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 270 Kč t 21% 326,7 Kč
170506 vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 07 270 Kč t 21% 326,7 Kč
010408 odpadní štěrk a kamenivo 270 Kč t 21% 326,7 Kč
200202 zemina a kameny 270 Kč t 21% 326,7 Kč
010409 odpadní písek a jíl 270 Kč t 21% 326,7 Kč
170102 cihly (max 400*400mm) - čisté bez zeminy, omítek, keramiky 210 Kč t 21% 254,1 Kč
170102 cihly (max 400*400mm) - Ytong, siporex 250 Kč t 21% 302,5 Kč
170103 tašky a keramické výrobky 230 Kč t 21% 278,3 Kč
170107 směsi nebo odd. frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrob. Neuved pod č. 170106 300 Kč t 21% 363 Kč
170904 směsné staveb. A demol. Odpady neuvedené pod č. 170901 a 170903 300 Kč t 21% 363 Kč

Pozn. Slevy na ukládku odpadů 170504, 170506, 010408, 200202 a 010409 jsou navázány na odběr černovických materiálů. Čím vyšší je odběr materiálů, tím vyšší je sleva za ukládku těchto odpadů

stáhnout ceník

Navštivte také