Zelená úsporám

Spuštěny nové webové stránky www.nova-zelenausporam.cz

Nový program předpokládá poskytovat dotace ve třech hladinách:

  • 1. snížení potřeby tepla na vytápění min. o 40 % - podpora 25 % z uznatelných nákladů
  • 2. snížení potřeby tepla na vytápění min. o 50 % - podpora 35 % z uznatelných nákladů
  • 3. snížení potřeby tepla na vytápění min. o 60 % - podpora 50 % z uznatelných nákladů

Z největší pravděpodobností bude příjem žádostí zahájen v srpnu 2013.
V roce 2014 se očekává vyhlášení výzvy pro veřejné budovy.

Navštivte také